Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-10-21

Sammanträde 2015-10-21

Datum
Klockan
09:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen 29 oktober kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, SkogsboNya interpellationer och motioner

6 Val av ersättare i tekniska nämnden (S)

7 Val av ersättare i socialnämnden (M)

8 Val av ersättare i utbildningsnämnden (MP)

9 Val av ordförande i styrelsen i Värmdö Bostäder AB

10 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (S)

11 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (SD)

13 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen