Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-10-05

Sammanträde 2016-10-05

Datum
Klockan
09:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 13 oktober kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Nya interpellationer och motioner

9 Val av ledamot tillika förste vice ordförande i kommunstyrelsen (L)

13 Val av ledamot i bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden (S)

15 Val av ledamot tillika ordförande i socialnämnden (M)

16 Val av ledamot i kommunstyrelsen (M)

17 Befrielse från uppdrag som ledamot tillika första vice ordförande i socialnämnden samt nyval (L)

18 Befrielse från uppdrag som ledamot tillika första vice ordförande i valnämnden samt nyval (L)

19 Befrielse från uppdrag som ersättare i valnämnden samt nyval (C)

20 Befrielse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden samt nyval (MP)

21 Befrielse från uppdrag som politisk samordnare samt nyval (S)

§167 Nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige

§168 Framställan av interpellationer

§169 Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden (M)

§170 Val av ersättare i tekniska nämnden (MP)

§171 Val av ersättare i kommunstyrelsen (S)

§172 Val av ledamot tillika vice ordförande i kommunstyrelsen (L)

§173 Val av kommunalråd (L)

§174 Val av ledamot i Käppalaförbundets styrelse (L)

§175 Val av ledamot i Mälardalsrådet (L)

§176 Val av ledamot i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (S)

§177 Val av ersättare i tekniska nämnden (S)

§178 Val av ledamot tillika ordförande i socialnämnden (M)

§179 Val av ledamot i kommunstyrelsen (M)

§180 Befrielse av ledamot tillika vice ordförande i socialnämnden samt nyval (L)

§181 Befrielse av ledamot tillika vice ordförande i valnämnden samt nyval (L)

§182 Befrielse av ersättare i valnämnden samt nyval (C)

§183 Befrielse av ersättare i utbildningsnämnden samt nyval (MP)

§184 Befrielse av politisk samordnare samt nyval

§185 Befrielse av ledamot tillika vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden (C)

§186 Befrielse av ersättare i vård- och omsorgsnämnden (C)

§187 Befrielse av ersättare i kommunstyrelsen (C)

§188 Budget för 2017 samt ramar för 2018 - 2019