Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-10-04

Sammanträde 2017-10-04

Datum
Klockan
09:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 12 oktober kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

6 Val av revisor i Värmdö kommun (MP)

7 Val av lekmannarevisor i Värmdö hamnar AB (MP)

8 Val av ledamot i näringslivsnämnden (L)

10 Befrielse från uppdrag i kommunstyrelsen (S) samt nyval

11 Befrielse från uppdrag i näringslivsnämnden (S) samt nyval

12 Befrielse från uppdrag i Värmdö Bostäder AB, Värmdö Hamnar AB samt Kommunhuset i Värmdö AB (S) samt nyval

14 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen