Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-01-11

Sammanträde 2012-01-11

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

1 Ekonomisk månadsrapport per 30/11

Bil utsänds senare KS -2. Tidplan för budgetprocessen 2012 Bil KS 5

3 Förlängt lån till Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn

4 Remiss - Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet

5 Lönekartläggning 2011

Bil utsänds senare KS -6. Muntlig redovisning av regler för chefsskap vid konkurrensutsättning KS -7. Demonstration av Stratsys KS -8. Muntlig information om EU-samordning KS -9. Sommarjobb och sommarjobbsmässa för ungdomar i Värmdö 2012 Bil KS 32

10 Start-PM för Kolvik, delområde K3

11 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader - kvartal 3 2011

12 Ägardirektiv för VBAB

Bilaga utsänds senare KF -13. Verksamhetsbidrag till Cinderella förening Bil KS 47

14 Ansökan om årligt driftsbidrag till handikappverksamhet

15 Hyresprincip för kommunens verksamhetslokaler

16 Energianvändning i kommunens fastighetsbestånd

17 Försäljning av tomträtter på öar (återremitterat ärende) samt svar på motion

18 Policy för konkurrensprövning

20 Skrivelse om stöd till Afrikas Horn

21 Svar på motion "Stärk fullmäktige genom ökad digitalisering"

22 Utvärdering av införande av valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS

23 Yttrande över överklagat kommunfullmäktigebeslut

24 Markanvisning för Kvarnbergsterassen

25 Ärenden initierade av oppositionen vid kommunstyrelsemötet 30/11