Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-02-08

Sammanträde 2012-02-08

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

1 Ärende om resultatenheter

2 Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en rutin för att kontrollera och följa upp budget och löpande ekonomi vid byggnation där kommunen beviljat/beviljar borgen till föreningar/bolag

2 Muntlig redovisning av preliminärt bokslut

KS -3. Uppdrag om placering av tillfälliga bostäder lämpliga för unga Bil KS 13

4 Antagande av SKLs strategi för eSamhället

5 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

6 Fördelning av IT-anslag

7 Utökad kommunal borgen till Värmdövallen AB - återremiss från KF

8 Plan för intern kontroll

9 Ägardirektiv till Gustavsbergsbadet AB - återremiss från KF

Bil KF Verksamhetsdirektivet formuleras: Bolaget ska i syfte att säkerställa effektiviteten i verksamheten och konkurrensneutralitet löpande pröva olika driftsformer i verksamheten. Under våren 2012 uppdras till bolagets styrelse att genomföra en upphandling av hela verksamheten. 65

10 Yttrande om översyn av Mälardalsrådets stadgar

11 Ärenden initierade av oppositionen vid KS 30/11

12 Policy för konkurrensprövning

Bil KF Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommundirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer som bl.a. behandlar nämndernas arbete, tjänstledigheter och bra beställarkompetens. 93

13 Ägardirektiv för Värmdö Bostäder AB

14 Fråga om "Tak över huvudet-garantin"

15 Remiss - Allemansrätten och dess framtid

16 Yttrande om ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna

17 Ansökan om driftbidrag för handikappverksamhet - Värmdö Ridklubb