Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-04-04

Sammanträde 2012-04-04

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

1 Årsredovisning för 2011

2 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2011 med bilaga miljöbokslut

Bil KS Enligt förvaltningens förslag

3 Verksamhetsberättelse för kommunfullmäktige

Bil KS Enligt förvaltningens förslag

4 Hantering av ackumulerade ekonomiska resultat inom kommunens resultatenheter

5 Resultatbalansering från 2011

6 Överföring av investeringsmedel från 2011/reviderad investeringsbudget 2012

7 Finansrapport per 31/12 2011

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 4

8 Balanslista för motioner

Bil - färdig tjänsteskrivelse utsänds senare KF Enligt förvaltningens förslag 9

9 Arbetsordning för brottsförebyggande rådet

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 13

10 Svar på motion flytta ettan till Gurraberg

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 18

11 Revidering av alkohol- och drogpolicy

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 24

12 Omreglering av tomträttsavgäld - Skevik 6:1

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 28

13 Fyllnadsval till näringslivsrådet (M)

14 Utredning om sekretess i samband med markanvisningsbeslut för Kvarnbergsterassen

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 37

15 Yttrande till SL om regionalt trafikförsörjningsprogram

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 41

16 Delgivningar