Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-02-09

Sammanträde 2011-02-09

Datum
Klockan
18
Plats

1 Detaljbudget och mål för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges verksamhetsområden 2011 - dnr 09KS/0179

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 4

2 Tidplan för budgetprocessen 2011

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 30

3 Gemensamma priser för nya gymnasieskolan Gy11 i Stockholms län

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 34

4 Svar på motion om passivhus - 07KS/0142

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 53

5 Justering av beslut om reglementen för nämnder och styrelser - dnr 10KS/0849

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 56

6 Svar på motion om GC-väg från Ingaröbron till Värmdö marknad - dnr 09KS/0905

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 65

7 Tjustviks naturreservat - uppdrag att förhandla om markförvärv mm - 07STN/0027

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 74

8 Fortifikationsverkets försäljning av Karklö 1:22 - 10STN/0370

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 80

9 Rapport om försäljningen av fastigheterna Haghulta 11:4 och 11:7 - 10KS/0376

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 85

10 Planavtal för Stavsnäs Vinterhamn - 08STN/0215

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 96

11 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader - dnr 10KS/0353

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 108

12 Information om "förskolan på webben"

KS -13. Riktlinjer för IT-stöd och telefoni för förtroendevalda inom Värmdö kommun - dnr 11KS/0055 Bil KS Enligt förvaltningens förslag 112

15 Fyllnadsval av kommunal representant i samrådsgruppen för Välfärd i Värmdö - bordlagt ärende

16 Val av kommunens representant i Nyföretagarcentrums styrelse - bordlagt ärende

§26 Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2111

§27 Tidplan för budgetprocessen under 2011

§28 Gemensamma priser för den nya gymnasieskolan Gy11 i Stockholms län

§29 Övergångsbestämmelser för gemensamma priser för gymnasieprogram i Stockholms län

§30 Svar på motion om passivhus

§31 Justering av beslut om reglementen för nämnder och styrelser

§32 Svar på motion om GC-väg från Ingaröbron till Värmdö Marknad

§33 Fortifikationsverkets försäljning av Karklö 1:22

§34 Undersökning av kommunens försäljning av fastigheterna Haghulta 11:4 och 11:7

§35 Information om projektet Förskolan på webben

§37 Riktlinjer för IT-stöd och telefoni för förtroendevalda i Värmdö kommun

§38 Val av kommunens representant i Nyföretagarcentrums styrelse

§39 Val av kommunal representant i samrådsgruppen för Välfärd i Värmdö

§41 Sammanträde med styrgruppen för översiktsplanearbetet

§42 Eventuellt fastighetsförvärv

§43 Tjustviks naturreservat ­ uppdrag att förhandla om markförvärv mm

§44 Planavtal för Stavsnäs Vinterhamn

§45 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader

§46 Ansökan om bidrag till projektet Stallkraft