Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-01-14

Sammanträde 2015-01-14

Datum
Klockan
13:30
Plats

4 Justeringens tid och plats

5 Revidering av bolagsordning för Värmdö Hamnar AB

6 Budget för överförmyndarnämnden 2015 (minoritetsåterremiss)

7 Avgift för borgerlig vigsel (återremiss)

KF Förslaget om avgift för borgerlig vigsel utgår ur budgetdokumentet Allmänna ärenden

8 Utbetalning av kommunalt partistöd för 2015

9 Redovisning Gustavsbergs Hamn (muntlig redovisning)

10 Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

11 Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2015 samt för sotning och brandskyddskontroll och sotningsfrister - SSBF

12 Extra bolagsstämma med Kommunhuset i Värmdö AB

13 Sammansättning samt antal ledamöter och suppleanter i Kommunhuset i Värmdö AB

KF Utsänds senare Delgivningar och delegationsbeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott

§1 Avgift för borgerlig vigsel - återremiss

§2 Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

§3 Budget för överförmyndarnämnden 2015 -

§4 Reviderad överenskommelse om boendeplatser för

§5 Revidering av bolagsordning för Värmdö Hamnar AB

§6 Redovisning av arbetet med utveckling av

§7 Taxor och sotningsfrister för Storstockholms

§8 Extra bolagsstämma med Kommunhuset i Värmdö AB

§9 Ändrad sammansättning av styrelsen i Kommunhuset

§12 Val till kommunstyrelsens arbetsutskott

§13 Val till kommunstyrelsens planutskott

§14 Arvoden till förtroendevalda revisorer

§15 Ändrad sammanträdesdag