Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-02-04

Sammanträde 2015-02-04

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

6 Tidsplan för budgetarbetet

7 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av förskola och grundskola, planering, struktur och lokalförsörjning

9 Avtal med Trafikverket för genomförande av detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl - Ploglandet

11 Antagande av detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar

12 Antagande av detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl - Magneberg

13 StartPM - Strömma S4C

15 Val av ombud till Kommuninvest (1 1)

16 Val av kontaktperson till föreningen Klimatkommunerna

17 Val till samrådsgruppen med landstingets sjukvårdsstyrelse Söder (3)


KS


Delgivningar och delegationsbeslut

§16 Nytt arrendeavtal för Östra Ekedal 1:100

§17 Tidplan för budget- och uppföljningsprocessen under

§18 Yttrande över granskning av förskola och grundskola

§19 Antagande av detaljplan för del av Brunn 1:1, del av

§20 Arbetsordning för skärgårdsrådet i Värmdö kommun

§21 Avtal med Trafikverket för genomförandet av

§22 Antagande av detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl -

§23 Antagande av detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl ­

§24 Antagande av detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl -

§25 StartPM för Strömma ­ delområde S4C

§26 Val av ombud till Kommuninvest

§27 Val av kontaktperson för föreningen

§28 Val till samrådsgruppen med landstingets