Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-02-08

Sammanträde 2017-02-08

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

5 Uppföljning av socialnämndens ekonomiska handlingsplan

6 Justering av kommunfullmäktiges arbetsordning (Dnr 2016KS/0717)

7 Revidering av firmateckningsordning (Dnr 14KS/0372)

8 Överlåtelse av driften av Gustavsbergs porslinsmuseum till Nationalmuseum (Dnr 2017KS/0062)

9 Yttrande över Vissa skollagsfrågor del 4 (Dnr 2016KS/0707)

10 Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott (M) (Dnr 14KS/0540)

11 Val av ledamot och förste vice ordförande i Värmdö skärgårdsråd (M) (Dnr 2016KS/0163)

13 Delegationsbeslut, februari (Dnr 2017KS/0003)