Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-03-10

Sammanträde 2015-03-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden, kommunhuset Skogsbo

Partierna disponerar rum för gruppmöte: Alliansen, kl 17:00-18:00, Kanholmsfjärden
Opposi Läs mer...tionen, kl 17:00-18:00, Ingaröfjärden

6 Verksamhetsberättelse 2014 för kultur- och fritidsnämnden

7 Firmateckningsordning för kultur- och fritidsnämnden

8 Svar på motion (S) Idrottsplaner med konstgräs i Gustavsberg

§10 Avdelningen informerar

§12 Firmateckningsordning för kultur- och fritidsnämnden

§13 Svar på motion (S) idrottsplaner med konstgräs i Gustavsberg

§17 Skrivelse till kultur- och fritidsnämnden från (S) gruppen: En rik fritid för barn och ungdomar