Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2016-09-15

Sammanträde 2016-09-15

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Budgetuppföljningsprognos 2, 2016

6 Avdelningen informerar

- Antal ärenden för godemän i Värmdö kommun och Vaxholms stad ÖFN