Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-06-07

Sammanträde 2018-06-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rådhuset, Vaxholm

5 Vitesföreläggande enligt föräldrabalken 16 kap 13 § (akt 291/147)

6 Förslag till beslut enligt föräldrabalken 12 kap 12 § st. 2 (akt 2338/48)

7 Budgetuppföljningsprognos 1 2018 överförmyndarnämnden

8 Byte av sammanträdestid

9 Revidering av delegationsordning med anledning av införande av dataskyddsombud

10 Delegationsbeslut överförmyndarnämnden juni 2018

11 Information till överförmyndarnämnden