Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rådhuset, Vaxholm

Kaffe och smörgås på Hembygdsgården från 16:45.

§19 Yttrande Budget 2015

§20 Budgetuppföljningsprognos andra kvartalet

§21 Verksamhetsredovisning

§22 Entledigande av förvaltare 1

§23 Entledigande av förvaltare 2

§25 Anmärkningsärende (förmynderskap)

§26 Ansökan om att omyndig ska få driva näringsverksamhet

§27 Delegationsordningen

§28 FSÖ-dagarna 3-5 juni 2014 i Umeå

 Deltagarna vid årets FSÖ-konferens, som i år ägde rum i Umeå, informerar övriga om seminarier, årsmötet etc.

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20140828.pdf (355 kb)

§29 Information från förvaltningen

 Maria Olsson berättar att diskussion pågår med Danderyd om en eventuell gemensam utbildning under ledning av Jan Wallgren.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20140828.pdf (355 kb)