Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2014-11-06

Sammanträde 2014-11-06

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (120 kb)

1 Kortfattad presentation inför nämnden av Ulf Kjellson, tf ordförande

5 Anmärkningsärende, akt 150 Vaxholm

6 Information från förvaltningen

8 Övriga frågor

Meddela gärna överförmyndarförvaltningen, Amelie Björkman på amelie.bjorkman@varmdo.se om du inte kan komma till sammanträdet med nämnden! Välkomna! Ingemar Visteus Vice ordförande överförmyndarnämnden