Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2015-09-10

Sammanträde 2015-09-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Avdelningen informerar - Status för årsräkningarna

6 Delårsbokslut budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015

7 Inspektionsrapport från Länsstyrelsens inspektion av Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholms kommuners verksamhet

8 Beslut om avslag avseende ansökan om entledigande av förvaltare

9 Kommundirektörens förslag till budget 2016