Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2015-12-10

Sammanträde 2015-12-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

6 Överförmyndarnämndens sammanträdestider för 2016

7 Detaljbudget 2016 för överförmyndarnämnden