Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2016-03-17

Sammanträde 2016-03-17

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Presentation av nya medarbetare

7 Beslut om avslag på uttagsansökan Akt 274

8 Beslut om beviljande av uttagsansökan Akt 1149

10 Delegationsbeslut