Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-03-16

Sammanträde 2017-03-16

Datum
Klockan
18:00
Plats

5 Verksamhetsberättelse för överförmyndarnämnden 2016

6 Internkontrollplan 2017 överförmyndarnämnden

7 Firmateckningsordning för överförmyndarnämnden

8 Reviderad delegationsordning 2017 överförmyndarnämnden

9 Revisionsrapport: Förstudie - flyktingmottagande

10 Yttrande till JO

13 Information till överförmyndarnämnden