Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-09-14

Sammanträde 2017-09-14

Datum
Klockan
18:00
Plats

4 Justeringens tid och plats

5 Beslut om avslag av försäljning av fastighet (akt 1400 dnr 42)

6 Föreläggande om vite att inlämna årsräkning för år 2016 (akt 93 dnr 234)

7 Föreläggande om vite att inlämna årsräkning för år 2016 (akt 929 dnr 50)

8 Budgetuppföljningsprognos (BUP 2) 2017 för överförmyndarnämnden (DNR 2016ÖFN/0005-8)

9 Reviderad delegationsordning för överförmyndarnämnden (DNR 2017ÖFN/0013-1)

10 Uppföljning internkontrollplan 2016 överförmyndarnämnden (DNR 2017ÖFN/0026-1)

Delgivningar Delegationsbeslut Delegationsbeslut överförmyndarnämnden (DNR 2017ÖFN/0009) Kallelse/Föredragningslista Överförmyndarnämnden Torsdagen den 14 september 2017 kl. 18.00 3 av 3 1 av 3