Din position: Hem > Värmdö kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2016-12-12

Sammanträde 2016-12-12

Datum
Klockan
13:00
Plats
Ingaröfjärden

4 Information om Gustavsgården

5 Konkurrensplan för VON 2017

6 Information gällande riktlinjer äldreomsorg

7 Information om rekrytering av demenssjuksköterska

8 Information om välfärdsteknik

9 IKT-strategi och IKT-plan för VON 2017

11 Information om särskilt boende för äldre i Pilhamn

12 Delgivning – svar på missiv från

Trafikförvaltningen om Närtrafik Camilla Bergius