Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

5 Placering av nytt församlingshem i Gustavsberg

7 Start-PM, för detaljplanering för del av Ösby 1:78, Kråkberget

8 Planansökan, Mölnvik 1:1

9 Planbesked, Gustavsberg 1:188

10 Start-PM, detaljplan för Kopparmora 2:224

11 Planbesked, Älvsby 1:12