Din position: Hem > Värmdö kommun > Skärgårdsrådet > Sammanträde 2015-04-09

Sammanträde 2015-04-09

Datum
Klockan
10:00
Plats
Värmdösalen

1 Mötets öppnande och anmälan av övriga frågor

2 Minnesanteckningar från tidigare möte; 4 december 2014, bil 1

3 Information från kommunen

? Stavsnäs vinterhamn ((Nämdö Hembygdsförening) ? Sophanteringen på mindre öar under vintertid (Mellanskärgårdens intresseförening)

4 Information från föreningarna

6 Inval av ny förening i Skärgårdsrådet

7 Frågor från Värmdö skärgårdsråds föreningar:

? Sophanteringen på mindre öar under vintertid (Mellanskärgårdens intresseförening) ? Status strandskydd (Nämdö skärgårds intresseförening, Nämdö Hembygdsförening samt Svartsörådet) ? Upprustning av stig över Nämdö (Nämdö skärgårds intresseförening, Nämdö Hembygdsförening) ? Stavsnäs vinterhamn (Nämdö Hembygdsförening) ? Bredbandsutbyggnaden på öarna (Nämdö Hembygdsförening) ? Tennisplan i anslutning till Svartsö skola (Svartsörådet)

8 Övriga frågor

Välkomna! Anders Gullander Kansli- och utredningsavdelningen