Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-12-10

Sammanträde 2013-12-10

Datum
Klockan
18.00
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöte:
Koalitionen, kl 17:00 i Kanholmsfjärden.
Opposit Läs mer...ionen, kl. 17:00, Ingaröfjärden

5 Information

7 Ansökan om verksamhetsbidrag

8 Ansökan om verksamhetsbidrag

9 Ansökan om verksamhetsbidrag

10 Ansökan om verksamhetsbidrag

11 Uppdatering av tillgänglighetsguiden, en fråga lyft av rådet för funktionshinder

12 Sammanträdestider 2014

13 Yttrande i adoptionsärende

14 Socialchefen informerar

16 Delegationsbeslut

§110 Långvarigt biståndsberoende barnfamiljer i Värmdö

§111 Ansökan om verksamhetsbidrag, Ersta

§112 Ansökan om verksamhetsbidrag, Brottsofferjouren

§113 Ansökan om verksamhetsbidrag, BRIS

§114 Ansökan om verksamhetsbidrag, Bryggan

§115 Uppdatering av tillgänglighetsguiden, en fråga lyft

§116 Socialnämndens sammanträdestider 2014

§118 Socialchefen informerar

§119 Delgivningar och anmälningsärenden december