Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-01-28

Sammanträde 2014-01-28

Datum
Klockan
18.00
Plats
Havsörnen

Partierna disponerar rum för gruppmöte:
Koalitionen, kl 17:00 i Havsörnen.
Oppositionen, Läs mer... kl. 17:00, Ingaröfjärden

5 Kontoret informerar:

Värmdö Polarnas uppsökande och förebyggande arbete

6 Kontoret informerar:

Mini-Marias verksamhet Anders Holmström

7 Kontoret informerar:

Långvarigt biståndsberoende barnfamiljer i Värmdö

8 Rapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4 2014

9 Nedläggning av faderskapsutredning

10 Information från socialchef

§2 Rapportering av beslut ej verkställda inom tre

§4 Socialchefen informerar

§5 Delgivningar och anmälningsärenden januari