Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-03-25

Sammanträde 2014-03-25

Datum
Klockan
18.00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Kontoret informerar:

- CAS - Upphandlingen av verksamheten på Västra Mörtnäs. Eva Sonntag, Åke Strandberg

6 Riktlinjer för våld i nära relationer

7 Förebyggande arbete med våld i nära relationer

8 Internkontrollplan 2014

9 Plan för internkontroll funktionshinder

12 Ansökan om ersättning för arbetet med personliga ombud

13 Firmateckning inom socialnämndens verksamhetsområde

15 Faderskapsutredning

16 Information från socialchef

§19 Riktlinjer för våld i nära relationer

§20 Förebyggande arbete med våld i nära relationer

§21 Internkontrollplan 2014

§22 Plan för internkontroll

§23 Redovisning avslag LSS

§24 Socialnämndens behov av lägenheter för nyanlända

§25 Ansökan om statsbidrag

§26 Firmateckning inom socialnämndens verksamhetsområde

§27 Revidering av delegationsordningen

§29 Information från socialchef

§30 Delgivningar och anmälningsärenden mars