Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-04-24

Sammanträde 2014-04-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Havsörnen

5 Kontoret informerar:

7 Grundbidrag

8 Beslut ej verkställda inom tre månader

9 Information från socialchef

12 Övriga ärenden

- Nytt datum för socialnämndens sammanträde i september: 23 september Stängt

§34 Budgetuppföljningsprognos 1

§35 Grundbidrag till organisationer för personer med

§36 Beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 år

§37 Information från socialchef

§38 Delgivningar och anmälningsärenden april