Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-11-04

Sammanträde 2014-11-04

Datum
Klockan
18.00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Kontoret informerar:

- Skolan informerar om förebyggande arbete - Information om nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer samt presentation av handläggarna som arbetar med VINR Pia Andersen Merith Fröberg

6 Budgetuppföljning 3

7 LSS - svårigheter, komplexitet och dilemman

8 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet - rekommendation

§80 Budgetuppföljning 3

§81 LSS ­ svårigheter, komplexitet och dilemman

§82 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service

§83 Yttrande om samverkansavtal mellan länets

§84 Rapport Kullagårdens verksamhet enligt hälso- och

§85 Socialchefen informerar

§86 Delgivningar och anmälningsärenden november