Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-03-19

Sammanträde 2015-03-19

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöten kl 14.00-15.00
Allians för Värmdö, Kanholmsfjärde Läs mer...n
Oppositionen, Baggensfjärden

Sammanträde kl 15.00 i Kanholmsfjärden

5 Ordförande socialnämndens arbetsutskott

6 Former för socialnämndens sammanträden 2015-2018

7 Firmateckningsordning för socialnämnden

8 Riktlinjer beroende

9 Sammanställning av inkomna lex Sarah-rapporter under 2014

10 Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2014

11 Detaljbudget 2015 och verksamhetsplan

12 Socialnämndens internkontrollplan 2015

13 Yttrande till Nacka tingsrätt, adoption

14 Sektorschef informerar

15 Delgivningar

16 Delegationer

§18 Ordförande socialnämndens arbetsutskott

§19 Former för socialnämndens sammanträden 2015 -2018

§20 Firmateckningsordning för socialnämnden

§21 Riktlinjer för myndighetsutövning beroendevård

§22 Sammanställning av inkomna lex Sarah-rapporter

§23 Verksamhetsberättelse socialnämnden 2014

§24 Detaljbudget och verks amhetsplan 2015

§25 Socialnämndens internkontrollplan 2015

§26 Yttrande till Nacka tingsrätt i adoptionsärende

§27 Sektorschef informerar

§28 Delgivningar mars 2015

§29 Delegationsbeslut mars 2015