Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-05-11

Sammanträde 2015-05-11

Datum
Klockan
15:00
Plats
Värmdösalen

Partierna disponerar rum för gruppmöten kl 14.00-15.00
Allians för Värmdö, Baggensfjärden Läs mer...
Oppositionen, Nämdöfjärden

Sammanträde kl 15.00 i Värmdösalen

5 Förebyggande insatser barn/unga

6 Uppdra åt förvaltningen utreda möjligheter att uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället

7 Budgetuppföljningsprognos 1 2015

§31 Förebyggande insatser inom alkohol och droger

§32 Uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället

§33 Budgetuppföljningsprognos 1 2015

§34 Ändring av sammanträdesdag

§35 Sektorschef informerar

§36 Delgivningar maj 2015

§37 Delegationsbeslut maj 2015