Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-12-09

Sammanträde 2015-12-09

Datum
Klockan
14:30
Plats
Värmdösalen

09:00 – Informationsdag på Strandvik
12:00 – Lunch på Strandvik
13:30 – Förmöten i Skogs Läs mer...bo
14:30 – Sammanträde i Värmdösalen

5 Socialnämndens AU sammanträdestider 2016

6 Verksamhetsbidrag BRIS 2016

7 Verksamhetsbidrag BOJ 2016

8 Verksamhetsbidrag 2016 BUFF

10 Yttrande till tingsrätten i Nacka angående adoption

11 Yttrande till tingsrätten i Nacka angående adoption

13 Delgivningar

14 Delegationer

§75 Fastställande av dagordning

§76 Sammanträdesdatum 2016, socialnämndens arbetsutskott

§77 Verksamhetsbidrag 2016, BRIS

§78 Verksamhetsbidrag 2016, BOJ

§79 Verksamhetsbidrag 2016, BUFFF

§80 Socialnämndens detaljbudget 2016