Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-02-03

Sammanträde 2016-02-03

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

7 Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

9 Utökning av kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande flyktingbarn

10 Ej verkställda beslut, kvartal 4 2015

12 Sektorschef informerar

Stängt Delgivningar och delegationer

§1 Utökning av kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande flyktingbarn

§2 Revidering av socialnämndens delegationsordning

§3 Särskild satsning på förebyggande arbete riktat mot barn och unga

§4 Lokaplan 2016, socialnämnden

§5 Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemdel

§6 Ej verkställda beslut inom tre månader, kvartal 4 2015