Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-04-20

Sammanträde 2016-04-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Verksamhetsinformation

8 Budgetuppföljning 1, 2016 (handlingar utdelas senare)

9 Yttrande till Nacka tingsrätt angående adoption (sekretess, handlingar hämtas i kontaktcenter)

10 Yttrande till Nacka tingsrätt angående adoption (sekretess, handlingar hämtas i kontaktcenter)

SCN Stängt Informationsärenden

11 Sektorschef informerar

12 Övriga frågor

Öppet Delgivningar och delegationer

§17 Information om BRIS verksamhet

§18 Budgetuppföljningsprognos 1 2016, socialnämnden

§19 Uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället

§20 Internkontrollplan 2016 för socialnämnden