Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-06-16

Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Skärgårdsvägen 7, Gustavsbers centrum

5 Information om arbete mot våld i nära relationer

6 Statusbeskrivning gällande förebyggande arbete riktat mot barn och unga

9 Beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 2016

11 Sektorschef informerar

12 Övriga frågor

SCN Stängt Delgivningar och delegationer

§24 Fastställande av dagordning

§25 Information om arbetet mot våld i nära relationer

§26 Statusbeskrivning gällande förebyggande arbete riktat mot barn och unga

§27 Kommundirektörens förslag till budget 2016

§28 Ansökan om verksamhetsbidrag, Brottsofferjouren

§29 Beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 2016

§30 Revidering av socialnämndens firmateckningsordning

§31 Sektorschef informerar