Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-09-07

Sammanträde 2016-09-07

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Sektorschef informerar

7 Information om ärendegång, ensamkommande barn

8 Statistik avseende ärenden i socialnämndens arbetsutskott

9 Statistikrapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 2 2016

10 Nedläggning av faderskapsutredning (sekretess, handlingar delas ut vid förmöten)

11 Stämningsansökan i faderskapsärende (sekretess, handlingar delas ut vid förmöten)

SCN Stängt Informationsärenden

12 Övriga frågor

Stängt Delgivningar och delegationer

§36 Sektorschef informerar

§37 Budgetuppföljning 2 2016, socialnämnden

§38 Information om ärendegång, ensamkommande barn

§39 Statistik avseende ärenden i socialnämndens arbetsutskott

§40 Statistikrapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 2 2016

§41 Nedläggning av faderskapsutredning

§42 Stämningsansökan i faderskapsärende