Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-10-19

Sammanträde 2016-10-19

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Presentation, uppföljning av Dragudden

7 Information om lokal handlingsplan och nyttjande av rekvirerade PRIO-medel

8 Nedläggning av faderskapsutredning (OBS! Sekretess, handlingar hämtas i kontaktcenter)

9 Nedläggning av faderskapsutredning (OBS! Sekretess, handlingar hämtas i kontaktcenter)

10 Yttrande avseende adoption (OBS! Sekretess, handlingar hämtas i kontaktcenter)

SCN Stängt Informationsärenden

11 Sektorschef informerar

12 Övriga frågor

Stängt Delgivningar och delegationer

§45 Fastställande av dagordning

§46 Information om verksamheten på Dragudden

§47 Remissyttrande avseende överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende

§48 Information om lokal handlingsplan och nyttjande av rekvirerade PRIO-medel

§53 Sektorschef informerar

§55 Befrielse samt val till socialnämndens arbetsutskott

§56 Revidering av socialnämndens firmateckningsordning