Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-11-09

Sammanträde 2016-11-09

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Begäran om att väcka talan i domstol

(Obs! Sekretess, handlingar hämtas i kontaktcenter) SCN Stängt

8 Socialnämndens sammanträdesdatum 2017

12 Sektorschef informerar

13 Övriga frågor

Stängt Delgivningar och delegationer

§58 Budgetuppföljningsprognos 3 2016 socialnämnden

§59 Ej verkställda beslut kvartal 3 2016, socialnämnden

§60 Sammanträdestider för socialnämnden 2017

§61 Revidering av socialnämndens delegationsordning

§62 Val av ledamot tillika vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott

§63 Revidering av socialnämndens firmateckningsordning

§64 Sektorschef informerar