Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-05-03

Sammanträde 2017-05-03

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Umgängesbegränsning enligt 14 § 1 p. LVU

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

6 Umgängesbegränsning enligt 14 § 1 p. LVU

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

7 Umgängesbegränsning enligt 14 § 1 p. LVU

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

8 Umgängesbegränsning enligt 14 § 1 p. LVU

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

9 Umgängesbegränsning enligt 14 § 1 p. LVU

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

10 Budgetuppföljningsprognos 1

11 Ansökan om verksamhetsbidrag, FMN Föräldraföreningen mot narkotika

13 Ej verkställda beslut kvartal 1, 2017

14 Val av ledamot tillika vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott

15 Val av ersättare i socialnämndens arbetsutskott

16 Information till socialnämnden, april 2017

Dnr: 2017SCN/0050

- Organisationsutveckling IFO