Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-11-08

Sammanträde 2017-11-08

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

6 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

7 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

8 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

9 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

10 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

11 Yttrande till JO

12 Budgetuppföljningsprognos 3, 2017 Socialnämnden

14 Kostpolicy, socialnämnden

15 Samverkan kring utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

16 Samverkansplan kring ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län

17 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2017

18 Sammanträdestider för socialnämnden 2018

19 Övriga frågor november 2017, socialnämnden