Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-04-18

Sammanträde 2018-04-18

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Internkontrollplan 2018 SCN

6 Ekonomisk månadsuppföljning februari 2018

7 Nedläggning av faderskapsutredning

Stängt

Sekretess, handlingar publiceras därför ej

8 Information till socialnämnden 2018-04-18

(Dnr 2018SCN/0009)

-Svar på frågor från föregående nämnd