Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-05-23

Sammanträde 2018-05-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Budgetuppföljningprognos 1 2018, socialnämnden

6 Ej verkställda beslut 2018, kvartal 1

7 Utseende av dataskyddsombud

8 Revidering av Riktlinjer för våld i nära relationer

9 Riktlinjer för barn och unga

10 Utmärkelse för social insats 2018

11 Nedläggning av faderskapsutredning

Stängt

Sekretess handlingar publiceras därför ej

12 Information till socialnämnden 2018-05-23

(Dnr 2018SCN/0009)

- Information om riskbedömning kopplat till internkontrollplan
- Sandra von Euler Letsch informerar om nyanlända