Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-06-20

Sammanträde 2018-06-20

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Ekonomisk månadsuppföljning april 2018, socialnämnden

6 Avtal- och kvalitetsuppföljning gällande HVB-hem för missbruk

(Dnr 2018SCN/0048 )

Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Revidering av delegationsordning, socialnämnden

8 Umgängesbegränsning

Sekretess, handlingar publiceras därför ej

9 Information till socialnämnden 2018-06-20