Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2012-08-21

Sammanträde 2012-08-21

Datum
Klockan
18:00
Plats

5 Delgivningar, delegationsbeslut

6 Munkmora, Ösby 1:46, m.fl. i Gustavsberg, förslag till bostäder i högshus.

7 Ansökan om planbesked för fastigheten Ålstäket 8:1.

8 Kommunal VA-anslutning till Återlöga 2:9

9 Ansökan om driftsbidrag till belysningspunkter längs allmän väg i Fagerdala.

10 Lokal trafikföreskrift, 30 km/h inom Torshälls samfällighetsförenings område SPN Öppet

11 Godkännande av Start-PM för Torsby 1:342 - Dragudden.