Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2011-04-12

Sammanträde 2011-04-12

Datum
Klockan
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

6 Kontoret informerar

- Inkomna motioner och remisser LÖ Information

7 Upphandling, asfaltsbeläggning 2011 med option för 2012-2014 (Dnr 10STN/0297)

8 Kommunal spillvattenanslutning till Djurö 4:247, (Dnr 09VTP/0049)

9 Kommunal spillvattenanslutning till Djurö 4:68, (Dnr 10STN/0253)

10 Antagande av Förfrågningsunderlag (Dnr 10STN/0040)

11 Taxa för planbesked, (Dnr 11SPN/0017)

12 Belysning av gång- och cykelbana mellan Hagaberg och Strömma, (Dnr 08VTP/0084)

13 Anneberg 1:3 - planläggning, (Dnr 05KS/0782)

14 Fjällsvik 4:1 - ansökan om detaljplaneläggning, (Dnr 07STN/0223)

15 Västerby 5:105 - ansökan om planändring, (Dnr 10STN/0118)

16 Berg 1:165, 1:138 - ansökan om upphävande av plan, (Dnr 09STN/0170)

17 Höl 1:187 - Ansökan om planändring, (Dnr 10STN/0035)

18 Ansökan om planändring för Brunn 1:440, (Dnr 10STN/0349)

19 Enkärret 1:115 m.fl. - detaljplaneläggning, (Dnr 07STN/0260)

20 Förslag till planavtal för Stavsnäs Vinterhamn, (Dnr 08STN/0215)

21 Antagande av entreprenör för utbyggnad av VA-ledningar och gång- och cykelväg genom Torsby, (Dnr 11SPN/0057)

22 Torsby, T3 och T4 - godkännande av start PM och beslut om planuppdrag (11SPN/0118)

23 Strömma, S3 - godkännande av start PM och beslut om planuppdrag, (Dnr 11SPN/0100)

24 Stavsnäs 1:753 mfl. (Dnr07STN/0147)

§46 Kontoret informerar

§47 Torsby , T3 och T4 ­ godkännande av start PM och beslut om

§48 Strömma, S3 ­ godkännande av start PM och beslut om

§49 Upphandling, asfaltsbeläggning 2011 med option för 2012-2014

§50 Kommunal spillvattenanslutning till Djurö 4:247

§51 Kommunal spillvattenanslutning till Djurö 4:68

§52 Antagande av Förfrågningsunderlag

§53 Taxa för planbesked

§54 Belysning av gång- och cykelbana mellan Hagaberg och

§55 Anneberg 1:3 - planläggning

§56 Fjällsvik 4:1 ­ ansökan om detaljplaneläggning

§57 Västerby 5:105 ­ ansökan om planändring

§58 Berg 1:165, 1:138 ­ ansökan om upphävande av plan

§60 Ansökan om planändring för Brunn 1:440

§61 Enkärret 1:115 m.fl.

§62 Förslag till planavtal för Stavsnäs Vinterhamn

§63 Antagande av entreprenör för utbyggnad av VA-ledningar och

§64 Stavsnäs 1:753 mfl

§65 Information - Redogörelse om stoppad GC-väg Hemmesta