Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2012-07-05

Sammanträde 2012-07-05

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

3 Justeringens tid och plats

4 Fastställande av dagordning

5 Trädfällning på Grindstugatan