Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-01-20

Sammanträde 2015-01-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Presentation av ledamöter och avdelningen

7 Redovisning av delegationsbeslut

8 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

9 Tekniska nämndens delegationsordning

10 Detaljbudget 2015 för tekniska nämnden

13 Utvärderingskriterier vid upphandling av entreprenörer och delegering av godkännande av förfrågningsunderlag

14 Ansökan om hastighetsbegränsning på Värmdövägen

15 Sammanträdesdagar och tider för tekniska nämnden 2015

§2 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§3 Tekniska nämndens delegationsordning

§4 Detaljbudget 2015 för tekniska nämnden

§5 Utökning av VA-verksamhetsområde 2014

§6 Anslutning av randfastigheter till kommunens VA-nät

§7 Utvärderingskriterier vid upphandling av entreprenörer och delegering av godkännande av förfrågningsunderlag

§8 Ansökan om hastighetsbegränsning på Värmdövägen

§9 Sammanträdesdagar och tider för tekniska nämnden 2015