Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Information till tekniska nämnden 2017-12-14

6 Detaljbudget 2018 för tekniska nämnden

7 Uppföljning internkontrollplan TEN Q3

8 Uppföljning av avtal inom Tekniska nämndens ansvarsområde

9 Trafiksäker övergång vid Hagaberg

10 Parkering Kvarntorpsvägen, tillägg

11 Utredning om VA-utbyggnad utan detaljplan

12 Brevik 1:9 och 1:10 Ansökan om VA-anslutning

13 Ansökan om VA-anslutning Näset, Risholmen/Lommarn via Räknäs

14 Tjustvik 1:1 Ansökan om VA-anslutning

15 Ansökan om anslutning till kommunalt VA, Stavsnäs 1:920, 21, 22, 23, 24

17 Delegationsbeslut december, tekniska nämnden