Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2018-05-17

Sammanträde 2018-05-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

6 Ålstäket 7:1 Förslag till åtgärder för pumpstation vid Ålstäket (Dnr 2017TEN/0238)

8 Strategisk partnering inom VA-utbyggnad och GC-väg (Dnr 2017TEN/0486)

9 Budgetuppföljning 1, 2018 Tekniska nämnden (Dnr 2017TEN/0443)

10 Revidering av delegationsordning med anledning av införande av Dataskyddsombud (Dnr 2018TEN/0248)

11 Revidering av delegationsordning avseende ramavtal (Dnr 2018TEN/0250)

13 Delgivningar (Dnr 2018TEN/0004)

14 Delegationsbeslut (Dnr 2018TEN/0005)