Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för utbildning > Sammanträde 2014-03-20

Sammanträde 2014-03-20

Datum
Klockan
15:00
Plats

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Föregående mötesprotokoll

6 Information: Externplacerade elever

7 Förslag till internkontrollplan år 2014 för finansieringsnämnden för utbildning

8 Drift av förskola i Västra Mörtnäs

9 Kontoret informerar

10 Delgivningar

11 Delegationer

§8 Finansieringsnämnden för utbildning föregående protokoll

§9 Information: Externplacerade elever

§10 Förslag till internkontrollplan år 2014 för finansieringsnämnden för utbildning

§11 Drift av förskola i Västra Mörtnäs