Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-09-07

Sammanträde 2017-09-07

Datum
Klockan
13:00
Plats

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 BUP2 Delårsrapport 2017 (Dnr 2016UTN/0280)

6 Läsårsdata för elever i grundskolan och grundsärskolan 2019/2020 (Dnr 2017UTN/0167)

7 Sektorn informerar

8 Delgivningar september 2017 (Dnr 2017UTN/0025)

9 Delegationsbeslut september 2017 (Dnr 2017UTN/0012)